Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia
  Đăng nhập   Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn Trường Thịnh
 • - Học hàm/Học vị: PGS.TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Quang Thành
 • - Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giao thông - Vận tải
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: tochuctuvan
 • - Lĩnh vực tư vấn: Nông nghiệp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 10 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Mai Xuân Thiệu
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Thị Dung
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
Xem tất cả
 Tin cần tư vấn mới nhất
  Đăng tin