Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia
  Đăng nhập   Đăng ký
 • - Họ và tên: Hoàng Đức Duệ
 • - Học hàm/Học vị: Thạc sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giáo dục và đào tạo
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 8 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hoàng Vĩnh Sinh
 • - Học hàm/Học vị: TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Cơ khí chế tạo máy
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 18 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Lê Trung Trực
 • - Học hàm/Học vị: kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 9 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Ngô Hoàng Huy
 • - Học hàm/Học vị: Cử nhân - Nghiên cứu sinh
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 23 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
 • - Học hàm/Học vị: Kỹ sư
 • - Lĩnh vực tư vấn: Môi trường
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 12 năm
 • Xem chi tiết »
Xem tất cả
 Tin cần tư vấn mới nhất
  Đăng tin