Lĩnh vực
 Thông tin chuyên gia
  • - Họ và tên: Lê Văn Điểm
  • - Học hàm/Học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ
  • - Lĩnh vực tư vấn: Đóng tàu- Hàng hải
  • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: năm
  • - Ngày đăng ký tham gia: 19/08/2016
 Chuyên gia cùng lĩnh vực
  Đăng ký